LADEN

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Feld Entertainment, Inc. ("FEI", "wij", "ons") biedt deze website en alle site-gerelateerde diensten (gezamenlijk de "site"), onder voorbehoud van uw naleving van de voorwaarden en condities in deze overeenkomst ( de overeenkomst"). Deze overeenkomst regelt de relatie tussen FEI en u, de bezoeker en / of lid ("u", "uw"), met betrekking tot uw gebruik van de site. Het is belangrijk dat u zorgvuldig leest en de voorwaarden van deze overeenkomst begrijpt. Door het gebruik van of een poging om de site te gebruiken, verklaart u dat u een inwoner van de Verenigde Staten  bent en ten minste 13 jaar oud bent, of, indien onder de leeftijd van 13 is de toestemming van de ouders of voogd (ouder 18) vereist om de site te gebruiken. Als u niet aan deze eisen voldoet of om welke reden dan ook u het niet eens bent met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst stopt u dan onmiddellijk met het gebruik van de site.Door het gebruiken van de site, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst en eventuele aanvullende voorwaarden gebonden aan bepaalde producten en diensten, die in combinatie met de producten en diensten ("aanvullende voorwaarden"), zal worden gepresenteerd. De site kan ook regels voor deelname ("regels") voor bepaalde activiteiten en diensten aanbieden, waaronder, zonder beperking, wedstrijden en verlotingen, games, lidmaatschap van clubs en email. De site van de aanvullende voorwaarden, privacy beleid en de regels zijn hierbij opgenomen in deze overeenkomst door middel van verwijzing. In de mate dat er een conflict is tussen deze overeenkomst en aanvullende voorwaarden voor de activiteit waarvoor u kiest om deel te nemen, zullen de aanvullende voorwaarden gelden. In de mate dat er een conflict is tussen deze overeenkomst en de specifieke regels voor de activiteit waarvoor u kiest om deel te nemen, wordt deze overeenkomst regel. Deze overeenkomst zal volledig van kracht blijven zolang je een gebruiker van de site bent en in het geval van beëindiging van een lidmaatschap, dienst of functie, zal u nog steeds door uw verplichtingen worden geconsolideerd in het kader van deze overeenkomst, het privacy beleid, welke aanvullende voorwaarden of regels, inclusief eventuele schadevergoedingen, garanties en beperkingen van aansprakelijkheid.  Wij behouden ons het recht om op elk gewenst moment:  De voorwaarden van deze overeenkomst te veranderen;De site te veranderen, met inbegrip van het elimineren of stopzetten van alle content of functie van de site; of alle kosten voor het gebruik van de site te wijzigen.

Alle wijzigingen die we maken zullen direct na kennisgeving van kracht zijn, die we mogelijk verstrekken inclusief en zonder beperking van het plaatsen van een vernieuwde versie van deze overeenkomst op de site. U kunt vaststellen wanneer deze overeenkomst voor het laatst herzien is door te verwijzen naar de "Laatst aangepaste" legenda aan het begin van deze overeenkomst.

Uw voortzettende gebruik van de site na een dergelijke kennisgeving wordt geacht als de aanvaarding van dergelijke wijzigingen. Zorg ervoor dat u regelmatig terug komt naar deze pagina om vertrouwd te zijn met de meest actuele versie van deze overeenkomst. Op ons verzoek, gaat u akkoord om een niet-elektronische versie van deze overeenkomst te ondertekenen.  

 

1. Registratie. Sommige delen van de site vereisen dat u een geregistreerd lid van de site bent of wordt. Wanneer en als u zich registreert om lid te worden, gaat u ermee akkoord (a) accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te geven, zoals gevraagd op ons registratie formulier (met inbegrip van uw e-mailadres) en (b) het onderhouden en bijwerken van uw gegevens (zoals uw e-mailadres) om het nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Lees alstublieft ons privacy beleid waarin de persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen wordt beschreven, bekend gemaakt,  beheerd en opgeslagen.

U erkent dat, indien van toepassing de door u verstrekte informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, wij ons het recht behouden om deze overeenkomst en uw gebruik van de site te beëindigen.  

 

Als onderdeel van het registratieproces, wordt u gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. We kunnen u weigeren om een gebruikersnaam te geven die iemand anders imiteert, illegaal kan zijn, kan worden beschermd door een handelsmerk of andere eigendomsrecht wetten, vulgair of anderszins aanstootgevend of verwarring kan veroorzaken, zoals door ons bepaald naar eigen discretie. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk voor u. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord, en voor alle activiteiten (inclusief aankopen, indien van toepassing) die worden uitgevoerd door middel van uw account en gaat akkoord met het niet over te dragen of te verkopen van uw toegang tot de site aan een derde partij. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt in verband met de diefstal of verduistering van uw gebruikersnaam of wachtwoord, openbaarmaking van uw gebruikersnaam of wachtwoord, of uw toestemming van iemand anders uw gebruikersnaam of wachtwoord te gebruiken. Als u reden hebt om te geloven dat uw account bij ons niet meer veilig is, moet u onmiddellijk uw wachtwoord wijzigen door het bezoeken van www.marveluniverselive.com en ons onmiddellijk op de hoogte stellen van het probleem door ons te e-mailen naar [email protected]  

 

2. Gedragscode. In verband met Inzendingen (zoals hieronder gedefinieerd) en uw gebruik van de site gaat u ermee akkoord dat u geen (gezamenlijk de "Gradragscode"):  

 

Andere bezoeker of lid van het gebruik van de site zal beperken of remmen, inclusief, zonder de beperking of door middel van "hacking" of het beschadigen van een gedeelte van de site;

Gebruik zal maken van de site of materialen voor onwettige doeleinden;

Verklaringen zal uiten of impliceren die gesteund worden door ons, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

Overdracht zal doen wat betreft (a) alle inhoud of informatie die onwettig, frauduleus, bedreigend, beledigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk zijn, of inbreuk maken op intellectuele eigendom of andere rechten van ons of een derde partij; (b) alle materiële, niet-openbare informatie over bedrijven zonder de toestemming om dit te doen; (c) alle handelsgeheimen van derden; of (d) reclames, verzoeken, kettingbrieven, piramidespelen, investeringsmogelijkheden of andere ongevraagde commerciële communicatie (tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan door ons),

Betrokkenheid zal hebben met spamming of overvloeding;

Software of andere materialen die virussen, wormen, Trojaanse paarden, defecten, datum bommen, tijdbommen of andere items van destructieve aard bevatten zal verzenden;

Wijzigingen, aanpassingen zal aanbrengen in enig onderdeel van de site wat betreft het geven van sub-licenties, vertalingen, verkopen, reverse-engineering, decompilatie of demontage; Auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten zal verwijderen van de site; Onderdelen van de site zal "Framen" of "spiegelen", zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

Links naar een pagina of content zal hebben behalve dan de URL op http://marveluniverselive.com;

Gebruik van een robot, spin, offline lezer, site zoekopdracht /terugvind applicatie of andere handmatige of automatische apparaat of proces om index terug te vinden, "mijn data" of op enige wijze de navigatiestructuur of presentatie van de site of de inhoud ervan te reproduceren of te omzeilen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

In tegenstelling tot het voorgaande, verleent FEI de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om spiders te gebruiken om materiaal te kopiëren van de site voor het enige doel en alleen voor zover noodzakelijk voor het creëren van openbaar beschikbare doorzoekbare indices van de materialen, maar niet caches of archieven van dergelijke materialen. FEI behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken;

Informatie over bezoekers van de site of leden zonder hun uitdrukkelijke toestemming zal oogsten of verzamelen;

Actie zal nemen die een onredelijke of onevenredige grote belasting legt op onze infrastructuur; Toegang tot herladen of "verversen" van transactionele acties of ticketing pagina's aanvragen, of een ander verzoek doen aan transactionele servers, meer dan eens tijdens een drie-seconde interval; Verzoek doen om meer dan 1.000 pagina's van de site in een periode van vierentwintig uur per dag op te vragen, alleen of handelend in onderling overleg met een groep van individuen; of gebruikmaken van een code of wachtwoord, ongeacht of zo'n wachtwoord of code uniek is, om deel te nemen in een voorverkoop of ander aanbod op de site als u niet de oorspronkelijke ontvanger van dergelijke code of wachtwoord bent (dat wil zeggen, als u niet de code of wachtwoord van FEI heeft ontvangen, of van de fanclub of een andere organisatie met wie FEI werkt aan dergelijke voorverkoop of aanbieding) of als uw deelname aan dergelijke voorverkoop of andere aanbieding in strijd is met dergelijke voorverkoop of voorwaarden van de aanbieding. Tijdens het gebruik van de site, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften.  

 

3. Eigendom en beperkingen op gebruik. De informatie en materialen die op of via de site wordt gegeven, inclusief gegevens, tekst, design, grafieken, beelden, foto's, illustraties, audio- en videoclips, logo's, pictogrammen en links (gezamenlijk de "materialen"), zijn bedoeld om u te onderwijzen en u te informeren over de gebeurtenissen, locaties en andere producten en diensten die worden aangeboden of beschreven op de site. Onder voorbehoud van uw naleving van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u alleen één (1) kopie downloaden van de materialen die op de site zijn getoond, en kunt u gebruik maken van dergelijke gedownloade materialen uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsrechten daarin met rust laat. FEI kan niet garanderen dat er geen technische problemen zullen optreden tijdens het downloaden van de materialen of dat het materiaal met succes zal downloaden. U mag zich niet bezighouden met ongeautoriseerd gebruik, kopiëren of verspreiding van een van de materialen. Bijvoorbeeld, mag u op geen enkele manier de materialen reproduceren, weergeven, publiekelijk uitvoeren, of verspreiden voor enig publiek of commercieel doel. U mag niets wijzigen of een gedeelte van de site anders dan redelijkerwijs noodzakelijk om de site te gebruiken voor het beoogde doel. Wijziging of gebruik van het materiaal voor andere doeleinden dan als uitdrukkelijk toegestaan in deze overeenkomst is een schending van onze auteursrechten en andere eigendomsrechten, en is strikt verboden.  

De site, met inbegrip van alle site software, databases, bedrijfseigen informatie en materialen (en enig intellectueel eigendom en andere daarop betrekking hebbende rechten), inclusief, zonder beperking, de selectie, volgorde en "look and feel" en de rangschikking van de items, is eigendom van en wordt geëxploiteerd door FEI in samenwerking met anderen op grond van contractuele regelingen, en zal het eigendom van FEI en haar licentiegevers en leveranciers blijven. De site is beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten, merkenrecht en andere wetten, en u erkent dat deze rechten geldig en afdwingbaar zijn. U erkent dat u geen eigendomsrechten zal verwerven door het gebruik van de site of het materiaal. De handelsmerken, logo's en dienstmerken weergegeven op de site (gezamenlijk de "Handelsmerken") zijn de geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van de FEI of haar dochterondernemingen, licentiegevers of leveranciers, en anderen. De handelsmerken van FEI of haar gelieerde ondernemingen, al dan niet geregistreerd, mogen niet gebruikt worden in verband met een product of dienst dat niet wordt aangeboden door de FEI, op een manier die waarschijnlijk tot verwarring kan leiden met klanten, of op een manier die FEI neerhaalt. Niets op de site mag worden opgevat als toekenning, bij implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een handelsmerk te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de FEI, FEI licentiegevers of leveranciers, of de derde eigenaar van een

dergelijk handelsmerk. Misbruik van handelsmerken is verboden en FEI zal haar intellectuele eigendomsrechten handhaven in zulke handelsmerken, onder meer via de civiele en strafrechtelijke procedures.  

 

4. Het maken van aankopen. Wilt u producten of diensten kopen die beschreven zijn op de site (elke dergelijke aankoop, een "Transactie"), wordt u gevraagd door FEI of de derde leverancier van het product of dienst bepaalde gegevens te geven die van toepassing zijn op uw transactie, met inbegrip van en zonder beperking van, creditcardgegevens en andere informatie. U begrijpt dat dergelijke informatie door FEI zal worden behandeld op de wijze die in ons privacy beleid beschreven is, die gevonden kan worden op http://marveluniverselive.com/privacy.php en die hierbij wordt opgenomen in deze overeenkomst middels deze referentie. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u aan FEI of een derde partij geeft accuraat, actueel en volledig is. U stemt ermee in om alle kosten opgelopen door u of gebruikers van uw account en creditcard (of andere betalingsvoorwaarden mechanisme) tegen de prijs (prijzen) te betalen op het moment dat deze kosten worden gemaakt. U zal ook verantwoordelijk zijn voor het betalen van belastingen met betrekking tot uw aankopen. U VERKLAART EN RECHTVAARDIGT DAT U HET WETTELIJKE RECHT HEEFT OM EEN WILLEKEURIGE CREDITCARD(S) OF ANDERE BETAALMIDDELEN TE GEBRUIKEN OM EEN TRANSACTIE TE VERRICHTEN. Door het geven van dergelijke informatie, verleent u FEI  het recht om dergelijke informatie te verstrekken aan derden ten behoeve van de voltooiing van transacties geïnitieerd door u of namens u. Verificatie van informatie kan voorafgaand vereist worden aan de erkenning en de voltooiing van elke transactie.

 

Beschrijvingen of afbeeldingen van of verwijzingen naar producten of diensten op de site betekenen niet dat FEI goedkeuring van dergelijke producten of diensten geeft. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving om dergelijke beschrijvingen of verwijzingen te veranderen; te eren, of voorwaarden op te leggen aan het eren van coupons, kortingscodes, promotiecodes of andere soortgelijke acties; om een willekeurige gebruiker te blokkeren van het maken van een of alle Transactie (s); de bestelhoeveelheid op een product of dienst te beperken; en / of het weigeren van willekeurige gebruikers met het aanbieden van een product of dienst. Verificatie van de informatie van toepassing op een aankoop kan noodzakelijk zijn voorafgaand aan de  aanvaarding van een bestelling van FEI. De prijs en de beschikbaarheid van een product of dienst kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Retourbetalingen  en ruilingen zullen dan worden onderworpen aan de op dat moment van toepassing retour en ruil beleid van FEI.

 

5. Aangeboden informatie door FEI. Hoewel FEI ernaar streeft om materialen aan te beiden die zowel nuttig als accuraat zijn, zijn de aard van de gegevens en andere informatie op de site onderhevig aan frequente veranderingen.

Bovendien zijn de feiten en omstandigheden van elke situatie anders. Aldus FEI ernaar streeft om redelijke zorg te gebruiken bij het monteren van de materialen, kunnen de materialen niet up-to-date, accuraat of compleet zijn.  

 

Daarnaast zijn delen van de materialen bijgedragen aan de site door verschillende kunstenaars, sporters en andere personen. Het opnemen van dergelijke informatie geeft geen goedkeuringen of  goedkeuring  hiervan en wijst FEI uitdrukkelijk enige aansprakelijkheid af met betrekking tot het voorgaande.  

 

6. Forums en bijdragen. Houd er rekening mee dat wij en onze aangewezen personen memo boards, blog feeds en andere forums te vinden op de website (gezamenlijk de "Forum") hosten, en heeft u misschien de mogelijkheid om creatieve suggesties , ideeën, notities, concepten hebben, informatie, inhoud, audio-opnamen, video's, foto's, afbeeldingen, illustraties of andere auteursrechtelijk beschermde werken en materialen (gezamenlijk "Inzending")aan te bieden aan FEI of te uploaden. Door het versturen of verzenden van inzendingen aan ons, of door het plaatsen van dergelijke Inzendingen op een willekeurige plek op de site, kunt u ons en onze aangewezen personen een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, onbeperkte, overdraagbare, sub-licentieerbare (via meerdere lagen) toekennen, toewijzen, royalty vrij, onherroepelijk recht en licentie om te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden (via meerdere niveaus), afgeleide werken creëren, openbaar uitvoeren, weergeven (openbaar of anderszins), opslaan, digitaal uitvoeren, publiceren (op de site of op een andere website (s ), in print, radio, televisie of elders), maken, hebben gemaakt, verkopen, te koop aanbieden, importeren en commercialiseren van elke inzending, of een gedeelte daarvan, op welke wijze en context dan ook(met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik in reclames, advertenties of promotiemateriaal), nu bekend of in de toekomst ontdekt, naar eigen goeddunken van FEI, op enige wijze, in enige en alle media nu bekend of hierna ontdekt, zonder beperking en zonder enige vergoeding of erkenning aan u of een derde partij. Geen van de inzendingen zullen worden onderworpen aan een verplichting of vertrouwelijkheid, toeschrijving of anderszins aan onze kant en we zullen niet aansprakelijk zijn voor het gebruik of de openbaarmaking van enige inzendingen. Als FEI naar eigen goeddunken heeft beslist om een inzending aan u toe te schrijven, verleent u FEI het recht om uw gebruikersnaam te gebruiken met betrekking tot deze toerekening en afstand te doen van alle vorderingen (inclusief, zonder beperking, alle privacy rechten of publiciteit rechten ) met betrekking tot zulk gebruik van uw gebruikersnaam.

 

U erkent bovendien dat FEI (a) niet verplicht is om te plaatsen, weergeven of anderszins de Inzending te gebruiken, en (b) geen enkele verplichting heeft om u royalty’s of andere bedragen  te betalen over een omzet of andere overweging die FEI direct of indirect ontvangt uit het gebruik of de weergave van uw Inzending of anderszins uit de uitoefening van de rechten van FEI in het kader van deze verleende overeenkomst. U gaat hiermee akkoord om niet aan te dringen, ondersteunen, onderhouden, of toestemming te geven tot enige, actie, vordering of rechtszaak tegen FEI of de eigenaren / exploitanten, filialen en / of licentiegevers, of enige andere persoon, op grond van het feit dat elk gebruik van een inzending, of afgeleide werken daarvan, inbreuk maken op een van uw rechten als maker van de Inzending, inclusief, zonder beperking, merkrechten, auteursrechten, publiciteitsrechten, privacy rechten, en morele rechten of "droit moraal."

Informatie over onze forums kunnen worden verstrekt door onze medewerkers en andere medewerkers, van wie sommigen anonieme schermnamen gebruiken en deze mensen anders niet verbonden zijn met FEI. U erkent dat een grote hoeveelheid informatie beschikbaar is in onze forums en dat de mensen die deelnemen aan dergelijke forums af en toe berichten of verklaringen afleggen, al dan niet opzettelijk, die onjuist, beledigend, onfatsoenlijk, verwerpelijk, obsceen, bedreigend, intimiderend of ontmoedigend zijn, of die anderszins in strijd zijn met de gedragscodes, en gaat u ermee akkoord afstand te doen, en hierbij afstand doet van wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u heeft of kan hebben tegen de FEI hierbij betrekking tot. We keuren noch goed of zijn noch verantwoordelijk voor dergelijke berichten of verklaringen, of voor enige mening, advies, informatie of andere uitspraak gedaan of getoond op de site op forums van derden, of deze derden de bezoekers van de site zijn , de leden van de FEI gemeenschap of anderen. De meningen in de Forums weerspiegelen alleen het advies (adviezen) van de deelnemers en kan niet de mening (en) van de FEI weerspiegelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies in artikelen of postings voor hyperlinks ingebed in berichten of voor de resultaten verkregen uit het gebruik van dergelijke informatie. In geen geval zullen wij of onze gelieerde ondernemingen, leveranciers of agenten aansprakelijk zijn voor verlies of schade veroorzaakt door uw vertrouwen in dergelijke informatie verkregen via de site. Als een gebruiker van een inzending dat naar verluidt niet aan deze overeenkomst kan voldoen mag FEI naar eigen goeddunken de bewering onderzoeken en bepaalt in goed vertrouwen en naar eigen goeddunken of de inzending verwijderd zal worden. Onderworpen aan de rechten en licenties verleent u FEI op grond van deze overeenkomst alle rechten tot het eigendom en het gebruik van uw Inzending.

Door het indienen van een Inzending verklaart u ofwel (i) dat u achttien (18) jaar oud bent of een geëmancipeerde minderjarige en het recht heeft om de Inzending in te dienen en het verlenen van de licenties zoals hieronder beschreven, of (ii) heeft u uitdrukkelijke toestemming verkregen van uw ouders of wettelijke voogd om de inzending in te dienen of de  licenties zoals hieronder beschreven toe te kennen.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen inzendingen en de gevolgen van het posten of het publiceren hiervan. In verband met Inzendingen bevestigt u, verklaart en / of garandeert u dat: (i) u bezit over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen voor de inzendingen en dat u alle rechten en licenties zal verlenen aan FEI onder alle patenten, handelsmerken , handelsgeheimen, auteursrechten of andere rechten merk-gebonden of intellectuele eigendomsrechten omtrent alle inzendingen op de manier zoals voorgeschreven is op de site en in deze overeenkomst; en (ii) u de schriftelijke toestemming, release, en / of toestemming van iedere identificeerbare persoon in de inzending heeft om de naam of gelijkenis van die persoon op de manier zoals voorgeschreven op de site en deze overeenkomst te gebruiken of, indien deze personen minderjarig is, de schriftelijke toestemming, release, en / of toestemming van deze minderjarige zijn ouder of voogd te verkrijgen?. Wij hebben geen verplichting om de site, de forums, of een Inzending die u of andere derden doorgeven of gepost hebben op de site of het forum te volgen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben (maar niet de verplichting) om de site en het forum en de middelen die u verzendt of post te controleren; te wijzigen of een dergelijke Inzending te verwijderen (inclusief, zonder beperking, elke post-ing op een Forum); om dergelijke inzendingen en de omstandigheden van hun overdracht aan een derde partij vrij te geven  met als doel om de site goed te laten werken; onszelf, onze sponsors en onze leden en bezoekers te beschermen; en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of overheid aanvragen.

7. Links. De site bevat links naar andere websites, waaronder gelieerde websites die wel of niet eigendom zijn van of geëxploiteerd worden door FEI. FEI heeft niet alle websites die gelinkt zijn aan de site gescreend, en FEI heeft geen zeggenschap over dergelijke sites. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is FEI niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites, updates of wijzigingen van dergelijke sites, of de privacy of andere praktijken van dergelijke sites, en het feit dat de FEI dergelijke links aanbiedt wil niet zeggen dat er goedkeuring of erkenning wordt geven voor het materiaal op een gelinkte site. FEI verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak.

Daarom raden we u ten zeerste aan om vertrouwd te worden met de gebruiksvoorwaarden en de praktijken van een gelinkte site. Verder is het aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat welke links u ook selecteert of software die u download (al dan niet van de site of van andere sites) vrij is van zulke items als virussen, wormen, Trojaanse paarden, defecten, datum bommen, tijdbommen en andere items van destructieve aard.

 

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN ANDERE INTERNETWEBSITES EN BRONNEN, INCLUSIEF EN  ZONDER BEPERKING, UW GEBRUIK VAN INHOUD, INFORMATIE, GEGEVENS, RELAMES, PRODUCTEN OF ANDERE MATERIALEN OP OF BESCHIKBAAR VIA DERGELIJKE WEBSITES EN BRONNEN OP UW EIGEN RISICO IS EN ONDERHEVIG IS AAN DE VOORWAARDEN VAN HET GEBRUIK TOEPASBAAR OP DERGELIJKE SITES EN BRONNEN.  

 

8. Vorderingen van inbreuk op het auteursrecht. De Digitale Millennium Auteursrechtenwet van 1998 (de "DMCA") voorziet als hulpmiddel voor auteursrechthebbenden die geloven dat materiaal dat op het internet verschijnt inbreuk maakt op hun rechten onder de Amerikaanse auteursrechtenwet. Als je in goed vertrouwen gelooft dat materialen gehost door FEI inbreuk op uw auteursrecht hebben (bijvoorbeeld materialen geplaatst door FEI op een van onze Forums), kunt u (of uw agent) ons een bericht sturen met het verzoek het materiaal te verwijderen of de toegang te blokkeren. De kennisgeving moet de volgende informatie bevatten: (a) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden; (b) de identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk beweerde te zijn geschonden (of indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de site worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken); (c) de identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat het geschonden is, of het onderwerp van inbreuk makende activiteit, en informatie dat redelijkerwijs voldoende is voor FEI om het materiaal te vinden op de site; (d) de naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres indien beschikbaar) van de klagende partij; (e) een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet door de auteursrecht eigenaar, zijn agent of de wet; en (f) een verklaring dat de informatie in het bericht nauwkeurig is en op straffe van meineed dat de klagende partij bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Bovendien, als je in goed vertrouwen gelooft dat een kennisgeving van schending van het auteursrecht ten onrechte is ingediend door FEI tegen u, laat de DMCA u toe om FEI een tegenbericht te sturen.

 

Mededelingen en tegenberichten moeten voldoen aan de dan geldende wettelijke eisen opgelegd door de DMCA; zie http://www.loc.gov/copyright/ voor details. Mededelingen en tegenberichten met betrekking tot de site moeten worden gericht aan de General Counsel, Feld Entertainment, Inc., 8607 Westwood Center Drive, Wenen, VA22182, (703-448-4000). Wij raden u aan uw juridisch adviseur te raadplegen voor het indienen van een kennisgeving of tegenbericht. Ook wees u ervan bewust dat er sancties voor valse claims kunnen zijn onder de DMCA.  

 

9. Toegang door minderjarigen. FEI kan minderjarigen niet verbieden deze site te bezoeken. FEI moeten vertrouwen op ouders, verzorgers en degenen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op kinderen jonger dan 13 jaar om te bepalen welke materialen geschikt zijn voor deze kinderen en / of om de aankoop te bekijken. Overeenkomstig artikel 47 U.S.C. Sectie 230 (d), zoals gewijzigd, stellen wij u hierbij op de hoogte dat ouderlijk toezicht beveiligingen (zoals computer hardware, software of filterdiensten) in de handel verkrijgbaar zijn die u kunnen helpen om de toegang tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen te beperken. Informatie over de identiteit van huidige aanbieders van dergelijke bescherming is beschikbaar op de twee websites GetNetWise (http://kids.getnetwise.org/) en OnGuard Online (http://onguardonline.gov/). Houd er rekening mee dat de FEI geen goedkeuring geeft ten opzichte van de genoemde producten  of diensten op dergelijke websites.

 

10. Toegang van buiten de Verenigde Staten. De site is uitsluitend gericht aan personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten. Wij representeren niet dat het materiaal beschikbaar op of de via de site geschikt zijn of beschikbaar zijn voor gebruik in andere locaties. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de site vanuit andere locaties doen dit op eigen initiatief en op eigen risico, en zijn verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.  

 

We behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de site en / of het verlenen van een dienst, programma, film of ander product daarop beschreven aan een persoon, geografische regio of jurisdictie, op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken te beperken en de hoeveelheden van een dergelijke dienst, programma, film of andere producten die wij leveren te beperken.

 

11. Regels voor prijsvragen, wedstrijden en spelletjes. In aanvulling op de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst zullen alle prijsvragen, wedstrijden, spelletjes of soortgelijke promoties (gezamenlijk "Promoties") beschikbaar gesteld worden via de website worden beheerst door specifieke regels die los staan van deze overeenkomst. Door deelname aan een dergelijke promotie, zal u zich onderwerpen aan deze regels, die kunnen afwijken van de bepalingen en voorwaarden die hierin uiteengezet worden. FEI spoort u aan om specifieke regels die gelden voor een bepaalde promotie te bekijken, die gekoppeld zullen worden aan een  dergelijke promotie en om ons privacy beleid te herzien die in aanvulling op deze overeenkomst,  alle informatie die u in verband met zulke werkzaamheden beheerst. In de mate dat de bepalingen en voorwaarden van dergelijke regels in strijd zijn met deze overeenkomst zullen de voorwaarden en bepalingen van dergelijke regels beheerst worden met betrekking tot de bijzondere promotie.  

 

12. Mobiele Berichten. Billing /Prijzen: U zult alleen tekst waarschuwingen  van FEI ontvangen wanneer u ze aanvraagt door het invoeren van een mobiele promotie, waaronder, zonder beperking, elke wedstrijd, sweepstakes, of aanbieding voor producten gesponsord door FEI of haar dochterondernemingen. Standaard / andere tekstberichten tarieven gelden, afhankelijk van uw individuele tariefplan geboden door uw mobiele provider. Neem contact op met uw mobiele provider of de voorwaarden van uw mobiele plan voor meer informatie. In geen enkel geval zal FEI of haar gelieerde ondernemingen verantwoordelijk zijn voor alle tekstberichten of mobiele kosten opgelopen door u of door een persoon die toegang heeft tot uw mobiele toestel of telefoonnummer als gevolg van een promotie.  

 

Ondersteunde providers: De volgende providers worden ondersteund voor tekst waarschuwingen van FEI: Alltel, Boost Mobile, AT & T Wireless, Cell One, Sprint / Nextel, T-Mobile, US Cellular, Verizon Wireless, en Virgin Mobile. Prepaid telefoons en abonnementen worden mogelijk niet ondersteund. De voorgaande providers worden ondersteund in de Verenigde Staten en kunnen worden ondersteund in Canada.

Frequentie van de berichten: Afhankelijk van het programma, verwachten we dat je een gemiddelde van maximaal 2 tekst waarschuwingen per week kan ontvangen. U kunt meer waarschuwingen ontvangen als het programma betrokken is rond een specifieke eenmalige gebeurtenis of festival. FEI is CAN-SPAM conform. U kunt zich afmelden voor eventuele toekomstige tekst waarschuwingen, indien aanwezig, na het ontvangen van een SMS-alert door te beantwoorden met de tekst "STOP" bij een dergelijke tekst waarschuwing of het versturen van de tekst "STOP" naar de afkortingscode. Als u "STOP" tekst naar de afkortingscode, zult u geen belangrijke tekstberichten met inbegrip van kennisgeving omtrent de kaartverkoop voor eventuele toekomstige evenementen ontvangen. We zullen ons best doen om uw telefoonnummer zo snel mogelijk van de FEI tekstdatabase te verwijderen, maar het duurt maximaal zeven (7) dagen. Als uw provider de tekst waarschuwingen niet toestaat, kunt u de FEI tekst waarschuwingen niet ontvangen.

Beëindiging: U begrijpt, erkent en aanvaardt dat de FEI naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid jegens u, haar aanbod van tekst-alerts op elk moment kan beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. FEI kan kennisgevingen van beëindiging of wijzigingen in diensten melden op deze website.

 

13. Beëindiging. Deze overeenkomst blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden hiervan. We behouden ons het recht om deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en / of uw toegang tot en gebruik van de site of een gedeelte daarvan, op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, met of zonder reden. Bij beëindiging van deze overeenkomst, zal uw recht om de site te gebruiken onmiddellijk beëindigen, en zult u alle materialen verkregen van de site en alle kopieën vernietigen, hetzij anderszins afgesproken onder de voorwaarden van deze overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat beëindiging van uw toegang tot of het gebruik van de site kan worden beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving, en dat FEI uw wachtwoord en gebruikersnaam onmiddellijk kan deactiveren en alle gerelateerde informatie en bestanden in verband met het te verwijderen en / of elke verdere toegang tot dergelijke informatie of bestanden weigeren. U gaat ermee akkoord dat de FEI niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot de site of voor dergelijke informatie of bestanden, en het is niet verplicht om dergelijke informatie of bestanden beschikbaar te maken na een dergelijke beëindiging.

 

14. Disclaimers. DE SITE, DE MATERIALEN OP DE SITE, EN ALLE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DE SITE WORDEN AANGESCHAFT WORDEN "ZOALS DEZE ZIJN" AANGEBODEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN INGEVOLGE TOEPASSELIJK RECHT, FEI EN HAAR RELATIES, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, SPONSOREN EN AGENTEN DISCLAIM ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SITE, DE MATERIALEN, EN ALLE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DE SITE ZIJN AANGESCHAFT, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUKMAKENDHEID, NAUWKEURIGHEID, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ENIGE GARANTIE DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT TRANSACTIE, LOOP VAN PRESTATIES OF HANDELSGEBRUIK. Toepasselijke wetgeving mag de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaan, zodat de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. FEI EN HAAR RELATIES, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, SPONSOREN EN AGENTEN GARANDEREN NIET DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE ONONDERBROKEN, FOUTLOOS OF SECURE ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DE SITE, DE SERVER (S) WAAR DE SITE WORDT GEHOST VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. U ERKENT DAT U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET VERKRIJGEN EN BEHOUDEN VAN ALLE TELEFONIE, COMPUTER HARDWARE EN ANDERE UITRUSTING DIE NODIG IS VOOR DE TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, EN ALLE KOSTEN IN VERBAND DAARMEE. U NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW AFHANKELIJKHEID DAARVAN. GEEN MENING, ADVIES OF VERKLARING VAN FEI OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, SPONSOREN, AGENTEN, LEDEN OF BEZOEKERS, GEGEVEN OP DE SITE OF ANDERZINS, ZAL EEN GARANTIE GEVEN. FEI ZAL GEEN GARANTIE GEVEN, BEVESTIGEN, GARANDEREN OF VERANTWOORDELIJKHEID AANNEMEN VOOR ENIG PRODUCT OF SERVICE GEADVERTEERD OF DOOR EEN DERDE AANGEBODEN OP DE SITE OF ENIGE GELINKTE WEBSITE, OF AANBEVOLEN OP EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN FEI ZAL NIET EEN PARTIJ ZIJN DIE OP WELKE MANIER DAN OOK TRANSACTIES ZAL MONITOREN TUSSEN U EN DERDEN AANBIEDERS VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN. MET DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA WAT VOOR MEDIUM OF IN WELKE OMGEVING DAN OOK ZULT U UW BESTE OORDEEL MOETEN GEBRUIKEN EN OPLETTEN WAAR NODIG. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ALLE MATERIALEN DIE VIA DE SITE ZIJN AANGEBODEN ZIJN GEHEEL OP EIGEN RISICO.

 

De site, materialen of forums kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten, of informatie of materialen die deze overeenkomst schenden (in het bijzonder, de gedragscode hierboven). Daarnaast kunnen ongeautoriseerde wijzigingen worden gemaakt door derden aan de site, materialen of forums. Hoewel wij proberen de integriteit van de site te garanderen, maken we geen garanties met betrekking tot de volledigheid of juistheid van de site. In het geval dat een situatie ontstaat waarin de site volledig en correct in het geding is, gelieve ons te contacteren [email protected] met, indien mogelijk, een beschrijving van het materiaal dat moet worden gecontroleerd en de locatie (URL) waar dergelijk materiaal te vinden is op de site, evenals voldoende informatie om u te contacteren. We zullen proberen om uw zorgen zo snel als redelijkerwijs mogelijk aan te pakken. Voor vorderingen omtrent schending van het auteursrecht n, zie het hoofdstuk over "Vorderingen van inbreuk op het auteursrecht," hierboven.  

 

15. Beperking van aansprakelijkheid. NOCH FEI OF EEN VAN ONZE PARTNERS, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, SPONSOREN, NOCH ONZE OF HUN DIRECTEURS, SECRETARISSEN, WERKNEMERS, CONSULTANTS, AGENTEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS, ZIJN VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, MORELE SCHADE OF ANDERE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN ZAKEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF WINSTDERVING), ONDER ENIG CONTRACT, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE IN VERBAND MET OF OP ENIGERLEI VERBONDEN TOT DE SITE, OF MATERIALEN OPGENOMEN OP DE SITE, ALLE GELINKTE SITES OF EEN PRODUCT OF DIENST GEKOCHT VIA DE SITE. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, ERKENT U UITDRUKKELIJK DAT U AKKOORD GAAT DAT FEI GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID ZAL HEBBEN VOOR (I) TEKORTKOMINGEN VAN EEN ANDERE GEBRUIKER OM TE VOLDOEN AAN DE GEDRAGSCODES VAN DE SITE, (II) LETSEL OF MATERIELE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ IN OPDRACHT OF ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE, INCLUSIEF ENIGE CLAIM, OORZAAK, VERPLICHTING, AANSPRAKELIJKHEID, RECHT OF OPLOSSING ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID VAN FEI, (III) ALLE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE SECURE SERVERS EN / OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN / OF FINANCIELE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (iv) ALLE ONDERBREKINGEN OF BEEINDIGING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN ONZE WEBSITE, (IV) ALLE BUGS, VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN, DEFECTEN, DATUM BOMMEN, TIJDBOMMEN OF ANDERE ZAKEN VAN DESTRUCTIEVE AARD DIE KUNNEN WORDEN DOORGEZONDEN AAN OF VIA ONZE SITE DOOR EEN DERDE, (V) ALLE ERRORS, FOUTEN, ONJUISTHEDEN OF WEGLATINGEN IN ALLE MATERIALEN, OF VOOR ALLE  SOORTEN VAN VERLIES OF SCHADE OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN GEPLAATSTE MATERIALEN, GE-EMAILED, DOORGESTUURD OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE EN / OF (VI) ALLE VERLOREN, GESTOLEN BESCHADIGDE TICKETS OF DE NALATIGHEID VAN EEN VENUE OM EEN TICKET TE EREN. UW ENIGE REMEDIE VOOR ONTEVREDENHEID OVER DE SITE OF MATERIALEN OF GELINKTE SITES IS OM TE STOPPEN MET HET GEBRUIKEN VAN DE SITE, MATERIALEN EN GELINKTE SITES, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN FEI, EN UW ENIGE OPLOSSING VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN GELEDEN DOOR U EN OORZAKEN VAN DE ACTIE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, ZAL HET TOTAAL DOOR U BETAALDE ZIJN  OM TOEGANG TOT DE SITE TE VERKIJGEN. Sommige jurisdicties staan de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting niet op u van toepassing is.  

 

16. Vrijwaring. U gaat ermee akkoord, FEI te verdedigen, haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers, leveranciers, adverteerders en sponsors, en hun respectievelijke directeuren, managers, werknemers, consultants, agenten en andere vertegenwoordigers, te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, schade, verliezen, kosten (inclusief redelijke honoraria van advocaten) en andere uitgaven die direct of indirect voortvloeien uit of van (a) uw schending van deze overeenkomst, met inbegrip van een schending van de gedragscode, hierboven; (b) elke bewering dat alle inzendingen of andere materialen die u aan ons toe stuurt of toevoegt aan de site inbreuk of anderszins de auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden schenden; en / of (c) uw activiteiten in verband met de site.

17. Vragen. De site wordt aangeboden door Feld Entertainment, Inc. Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze overeenkomst of de site, neem dan gerust contact met ons op 8607 Westwood Center Drive, Vienna, VA 22182, (703) 448-4000 of motorsport @ feldinc.com.

 

18. Kennisgeving voor Californië gebruikers. Onder de California Civil Code Sectie 1.789,3, hebben California site gebruikers recht op de volgende specifieke consumenten rechten kennisgeving: De Klacht Assistance Unit van de afdeling klantenservice van het Californische afdeling consumentenzaken kan schriftelijk gecontacteerd worden op 1625 North Market Blvd., Sacramento 95834, of telefonisch op (916) 445-1254 of (800) 952-5210.  

 

19. Diversen. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Gemenebest van Virginia, Verenigde Staten van Amerika, zonder betrekking tot haar principes van wetsconflicten. U gaat akkoord met de exclusieve bevoegdheid van een staat of federale rechtbank in Fairfax County, Verenigde Staten van Amerika en ziet af van elke jurisdictie, locatie of lastige forum bezwaren tegen dergelijke rechtbanken. Indien een bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar zal zijn, dan wordt die bepaling scheidbaar van deze overeenkomst geacht en zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Dit is de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp hierin en vervangt alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen ons met betrekking tot dit onderwerp. Deze overeenkomst is niet toewijsbaar, overdraagbaar of sub-licentieerbaar door u, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van FEI. FEI mag deze overeenkomst vrij toewijzen of anderszins overdragen zonder uw toestemming. Er zal geen afstandsverklaring door één der partijen bij een inbreuk of ingebrekestelling onder deze worden opgevat als een afstandsverklaring van eerdere of latere inbreuken of ingebrekestellingen.

Komende shows

In het nieuws